آدرس فروشگاه ها

فروشگاه ها

کروم ارگ تجریش

  • میدان تجریش، مجتمع تجاری ارگ تهران، طبقه اول، شماره ۳۳۰     

    تلفن: ۲۲۳۹۶۱۰۶-۰۲۱

کروم سانا اندرزگو

  • بلوار اندرزگو، مجتمع تجاری سانا، طبقه اول، واحد ۵۴

    تلفن: ۷۴۴۳۸۸۹۳-۰۲۱

کروم اوپال سعادت آباد

  • شهرک غرب، بلوار فرحزادی، میدان کتاب، مجتمع تجاری اوپال، طبقه اول، واحد ۱۰۶

     تلفن: ۲۶۳۵۰۴۵۳-۰۲۱

کروم الماس ایران

  • بلوار ارتش، مجتمع تجاری الماس ایران، طبقه اول، شماره ۲۵B                   

     تلفن: ۲۲۹۶۴۳۵۶-۰۲۱

کروم باملند

  • دریاچه خلیج فارس، بلوار صدف، مجتمع تجاری باملند، شماره ۲۷GB                       

     تلفن: ۴۰۴۴۳۰۶۷-۰۲۱

کروم دپارتمان روشا

  • فرمانیه، تقاطع عمار، دپارتمان استور روشا (Rosha Department Store)

کروم ارگ تجریش

میدان تجریش، مجتمع تجاری ارگ تهران، طبقه اول، شماره ۳۳۰

تلفن: ۲۲۳۹۶۱۰۶-۰۲۱

کروم سانا اندرزگو

بلوار اندرزگو، مجتمع تجاری سانا، طبقه اول، واحد ۵۴

    تلفن: ۷۴۴۳۸۸۹۳-۰۲۱

کروم اوپال سعادت آباد

سعادت آباد، خ کوهستان، مجتمع تجاری اوپال، طبقه اول، واحد ۱۰۶

تلفن: ۲۶۳۵۰۴۵۳-۰۲۱

کروم الماس ایران

بلوار ارتش، مجتمع تجاری الماس ایران، طبقه اول، شماره ۲۵B

تلفن: ۲۲۹۶۴۳۵۶-۰۲۱

کروم باملند

دریاچه خلیج فارس، بلوار صدف، مجتمع تجاری باملند، شماره ۲۷GB

تلفن: ۴۰۴۴۳۰۶۷-۰۲۱

کروم دپارتمان روشا

فرمانیه، تقاطع عمار، دپارتمان استور روشا (Rosha Department Store)